چهارشنبه، تیر ۲۱

می بوسمت

در روزهای خسته و تب دار
مجال عشق نیست 

لا به لای همین واژگان مستعمل 
سیر می بوسمت !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر