می بوسمت

در روزهای خسته و تب دار
مجال عشق نیست 

لا به لای همین واژگان مستعمل 
سیر می بوسمت !

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب