ناله نیست ... درد است

میان گریه 
می روم مقابل آینه 
یادت هست 
می گفتی 
چه کنم همیشه گریه کنی؟
اگر بدانی چشم هایت ... 
رفتی 
همیشه گریه می کنم 
اما نیستی که ببینی 
چشم هایم ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب