تربیت ایرانی

سرم به حرف زدن با دوستی گرمه و نمی بینمشون اما از پشت سر صدای بازی کردن چند پسر بچه ایرانی و دو رگه با هم می آید :
دنیل  دنیل خم شو عبرت بگیریم !!!


پ .ن 1 :  :|
پ .ن 2 : ما هم بچه بودیم ....

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب