پنجشنبه، مهر ۲۰

آندری دمنتییف

تا وقتی که درد دیگران را حس می کنیم 
مادامی که همدردی  در ما زنده است 
تا زمانی که آرزو داریم و جار و جنجال می کنیم 
زندگی ما قابل توجیه است 

تا زمانی که از قبل نمی دانیم 
کاری که انجام می دهیم 
چه عواقبی به همراه دارد
زندگی ما قابل توجیه است 

تا
 اولین دروغ
 یا اولین نیرنگ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر