باید دل در بر بگیرم

شانه به شانه 
چراغ قرمز عابر را دویدند
به باران هم نخندیدند
عاشقی ؛
عادتشان شده بود 
بی حرف
بی نگاه 
بی لبخند ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب